Bedrijfsartsenpraktijk van Eck

Ervaren en effectief

Over Jaco van Eck

In mijn loopbaan binnen de Sociale Zekerheid heb ik mij ontwikkeld als adviseur en gesprekspartner van directies en management en als all round bedrijfsarts voor uiteenlopende klanten in het MKB,  maar vooral voor grote bedrijven, met ervaring in vrijwel alle sectoren en branches.

Mijn focus ligt daarbij op  beleidsontwikkeling en preventie alsmede het bieden van ondersteuning bij het oplossen van complexe verzuim-problematiek binnen de klantorganisatie. De verscheidenheid aan klanten en aan problematiek maakt dit voor mij nog steeds een leuk vak!

Multidisciplinaire samenwerking binnen een Arbodienst maar ook intensieve samenwerking met management, Human Resources en externe partijen beschouw ik als vanzelfsprekend.

In de loop der jaren heb ik geleerd structuur aan te brengen in mijn werk en is mijn inzicht in (organisatie)processen vergroot. Ik lever graag en met succes een bijdrage aan acquisitieprocessen en aanbestedingen.

Mijn kracht is om mijn analytisch vermogen en vastberadenheid in te zetten om gemeenschappelijke doelen te helpen verwezenlijken.

Bij individuele begeleiding ligt mijn kracht in het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid en gezondheid. Mijn focus is gericht op productiviteitsverbetering door middel van gedragsverandering.Ik geloof er oprecht in dat gezonde mensen productiever zijn!

Bij organisatieadvies streef ik er naar het lerend vermogen van organisaties te vergroten. Ik doe dit vanuit betrokkenheid en onafhankelijkheid.

Gedurende mijn loopbaan zijn vertrouwen, een positieve insteek en humor steeds belangrijker geworden.