Bedrijfsartsenpraktijk van Eck

Ervaren en effectief

Welkom bij Bedrijfsartsenpraktijk Van Eck

Bedrijfsarts Jaco van Eck

Jaco van Eck is een zelfstandig gevestigde, gecertificeerde bedrijfsarts. U kunt hem inschakelen als deskundige op het gebied van:

Hij kan u daarbij adviseren (op projectbasis, via detachering of in de vorm van een eenmalig consult) en de begeleiding verzorgen van individuele medewerkers. Door samenwerking met Van Eck voldoet u aan de wettelijke richtlijnen voor preventie en begeleiding van ziekteverzuim. De crux van behandeling/begeleiding door een bedrijfsarts is mijns inziens stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en een daarbij passende coping style. Een middel hierbij is versterken van het vertrouwen dat clienten in zichzelf hebben waadoor zij in staat zijn datgene te doen wat nodig is om hun doelen te bereiken.
Een adequate activerende en oplossingegerichte begeleiding in samenspraak met de werkgever/behandelaars is het uitgansgpunt. Jaco van Eck heeft veel ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding en preventie van ziekteverzuim opgebouwd.  Uitgangspunt van zijn aanpak is dat iedereen met een glimlach naar zijn werk komt en als het echt even niet gaat vanwege ziekte, ook zo snel mogelijk weer aan de slag kan én wil.